directinternet.nl

Informatie over directinternet.nl

Deze domeinnaam is geregistreerd door Xuna B.V. en op dit moment is er geen toekomstig project aan deze domeinnaam gekoppeld. Xuna B.V. beheert diverse domeinnamen, welke grotendeels bestemd zijn voor eigen internet projecten.

Het is niet ondenkbaar dat we domeinnamen bezitten die we tegen commerciele marktwaarde bereid zijn te verkopen. Heeft u interesse in directinternet.nl of een van onze andere domeinnamen neemt u dan vrijblijvend contact met ons op via het formulier hiernaast. Wij laten u dan spoedig weten of een overname mogelijk is en tegen welke prijs.